Host header, IP và Port trong IIS

Host header, IP and Port combinations within IIS

Như đã biết, trong IIS ta có thể host nhiều site cùng lúc (port 80) bằng cách sử dụng host header, IP và port. Trong bài viết này tôi sẽ giới thiệu một vài trường hợp hay gặp nhất và cách thức xác định site nào được tải khi có yêu cầu từ client.

Trường hợp 1

Website                   Host Header Value                  IP Address                         Port
===============================================================

Test1                                —                                All Unassigned                        80
Test2                                —                                All Unassigned                        80


Website                   Host Header Value                  IP Address                         Port
===============================================================

Test1                                —                                10.0.1.2                                 80 
Test2                                —                                10.0.1.2                                 80

Kết quả là chỉ có 1 site có thể khởi động. Đối với HTTP không thể có nhiều site chạy cùng IP/ Port/ HostHeader. Đối với HTTPS không thể có nhiều site chạy cùng IP/Port

Trường hợp 2 – Webserver có IP là 10.0.1.1 và 10.0.1.2

Website                   Host Header Value                  IP Address                         Port
===============================================================

Test1                                —                                     10.0.1.1                             80
Test2                                —                                All Unassigned                        80

Mặc định IIS sẽ dựa vào Host Header, sau đó là IP để xác định Site nào được load. Nếu không có giá trị nào trùng nó sẽ chuyển đến những Site nào có giá trị All Unassigned

Để truy cập vào Test1 bạn phải gõ http://10.0.1.1

Để truy cập vào Test2 bạn phải gõ http://localhost hoặc http://127.0.0.1 hoặc http://10.0.1.2

Trường hợp 3 – Webserver có IP là 10.0.1.1 và 10.0.1.2

Website                   Host Header Value                  IP Address                         Port
===============================================================

Test1                                —                                     10.0.1.1                             80
Test2                                test2.com                    All Unassigned                       80

Bạn có thể truy cập vào Test1 bằng cách gõ http://10.0.1.1

Bạn có thể truy cập vào Test2 bằng cách gõ http://test2.com hoặc http://localhost hoặc http://127.0.0.1 hoặc http://10.0.1.2

Trường hợp 4 – Webserver có IP là 10.0.1.1 và 10.0.1.2

Website                   Host Header Value                  IP Address                         Port
===============================================================

Test1                                test1.com                     10.0.1.1                                80
Test2                                test2.com                    All Unassigned                       80

Bạn có thể truy cập vào Test1 bằng cách gõ http://test1.com hoặc http://10.0.1.1

Bạn có thể truy cập vào Test2 bằng cách gõ http://test2.com hoặc http://localhost hoặc http://127.0.0.1 hoặc http://10.0.1.2


Advertisements

About Terri

System Administrator @Netpower Datacenter

Posted on 12.04.2013, in Technical Articles, Windows and tagged , , , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: