Lỗi 550 Sender verify failed khi gởi email

I. GIỚI THIỆU

Bạn xây dựng một hệ thống mail cho riêng mình, tuy có thể gởi email đến các địa chỉ khác trên thế giới, tuy nhiên vẫn có một số mail server khác không chấp nhận email gởi từ bạn.

Thỉnh thoảng bạn nhận được một vài thông báo sau đây

The mail system: host hostname.com [xxx.xxx.xxx] said: 550-Verification failed for email@address 550-The mail server could not deliver mail to email@address. The account or domain may not exist, they may be blacklisted, or missing the proper dns entries. 550 Sender verify failed (in reply to RCPT TO command)

II. CÁCH XỬ LÝ

1) Phải chắc chắn là domain có MX record trỏ đến một DNS NAME thay vì là địa chỉ IP. Ví dụ

mail.az-solution.com.   IN    MX 10 mail.az-solution.com.

 

2) Phải chắc chắn là địa chỉ IP của bạn đã được cài đặt reverse PTR. Ví dụ mail server của bạn có IP là 24.68.10.12, thì reverse PTR có dạng sau:IP: 24.68.10.12

12.10.68.24.in-addr.arpa. 

3) Trong cấu hình tên miền, bạn phải có một SPF record trong trường TXT .  Ví dụ

TXT: v-spf1 a ptr ~all

Advertisements

About Terri

System Administrator @Netpower Datacenter

Posted on 07.12.2012, in Linux, Technical Articles and tagged , , , , . Bookmark the permalink. 1 Comment.

  1. mình rất hay gặp lỗi này 😦

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: