Trust site trên windows server 2003

I. GIỚI THIỆU :

– Ví dụ domain A trust domain B, trên domain A ta có file F1, domain B ta có user U1. Lúc đó ta có thể đứng tại domain A gán quyền cho user U1 của domain B trên file F1.

– Khi user U1 logon thành công tại domain B truy cập vào file F1 của domain A, Domain A sẽ thừa hưởng quá trình chứng thực của domain B để cho phép user U1 truy cập tài nguyên của mình.

– Màn hình logon sau khi trust 2 domain infoworld.com và terri.info

1. Trust 2 forest :


2. Trust các domain trong cùng forest :


II. TRUST 2 FOREST :

1. Mô hình :

2. Cách thực hiện :

III. TRUST CÁC DOMAIN TRONG CÙNG FOREST :

1. Mô hình :

2. Thực hiện :

Advertisements

About Terri

System Administrator @Netpower Datacenter

Posted on 28.11.2010, in Technical Articles, Windows and tagged , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: