Child domain trên windows server 2003

I. DỰNG CHILD – CÁCH 1 :

1. Trên DC1 :

– Cài DNS Service trong Add/Remove Program

– Gõ lệnh dcpromo để dựng domain là terri.info, trong quá trình dựng domain, sẽ tự động cài DNS.

– Sau khi dựng domain, mở DNS, click phải vào domain terri.info, chọn New Delegation.


– Gõ vào tên domain con là child


– Trỏ đến IP của DC2 sẽ làm domain con. Có tên đầy đủ là dc2.child.terri.info– Sau khi hoàn thành, ta sẽ thấy domain có tên child đã được tạo ra


2. Trên DC2 :

– Zone DC2 vào domain terri.info. Gõ lệnh dcpromo để thăng cấp cho DC2 thành domain controller.


– Gõ user name và password.

– Tại ô Parent domainterri.info. Tại ô Child domainchild.
– Sau khi hoàn thành, trong DNS của DC ta sẽ thấy như sau :


– Trong Active Dicrectory Domains and Trusts :


– Trong Active Dicrectory Sites and Services :


II. DỰNG CHILD DOMAIN – CÁCH 2 :

1. Trên DC1 :

– Dựng domain là terri.info.

– Cấu hình DNS hoàn chỉnh.

Chú ý : Không cần cấu hình delegation dns cho DC2.

2. Trên DC2 :

– Join DC2 vào domain terri.info (nhớ trỏ DNS về DC1).

– Sau đó gõ lệnh dcpromo và làm các bước như cách 1.

– Sau khi hoàn thành ta sẽ thấy DNS trên DC1 có thay đổi như sau :

Advertisements

About Terri

System Administrator @Netpower Datacenter

Posted on 20.11.2010, in Technical Articles, Windows and tagged , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: