Distributed file system – DFS Windows server 2003

I. GIỚI THIỆU :

– Bạn làm việc trong một môi trường mạng doanh nghiệp nơi các dữ liệu được chia sẻ và tập trung trên máy chủ Server, việc tập trung quản lý các folder được share trên máy chủ là rất cần thiết : Từ Access Control tới quản lý các session… Trong hệ thống Windows Server 2003 có một giải pháp cho phép đơn giản quá trình quản lý các tài nguyên được chia sẻ trên mạng một cách tập trung đó là sử dụng Distributed File System.

– Distributed File System cho phép chúng ta tập trung các tài nguyên chia sẻ trên máy chủ ngoài ra với tính năng kết hợp với Active Directory nên Distributed File System (DFS) cung cấp cả giải pháp Fault-Tolerant DFS được kết hợp với tính năng Replication trong Active Directory.

– Trong thực tế những công ty lớn đều có một hệ thống máy chủ dữ liệu trên đó được chia sẻ cho nhiều người dùng, và dữ liệu đó được chia sẻ không phải từ một máy chủ mà từ nhiều máy chủ khác nhau. Giải pháp sử dụng DFS mang lại sự thuận tiện cho các bạn. Khi sử dụng DFS các bạn sẽ tập trung được bằng cách chia sẻ chung một gốc (root) các nhánh được tạo ra bằng cách tạo các đường link đến các địa chỉ được chia sẻ trên các máy khác.

– Nói một cách đơn giản như sau : Hệ thống mạng bao gồm DC1 và DC2 làm domain controller, DC3 và DC4 làm File Server (Như hình bên dưới). Tất cả các dữ liệu được lưu tại DC3 và DC4. Giả sử DC1 hoặc DC2 chết (hay DC3 hoặc DC4 chết), thì các máy con vẫn có thể truy cập dữ liệu bình thường.


II. TRIỂN KHAI DFS :

1. Mô hình :

– Hệ thống bao gồm DC1, DC2 đóng vai trò là domain controller. SER3 và SER4 làm file server.

– Ta có domain tên : nhom4.com (đã cấu hình DNS, domain trên DC1 và DC2).


– Thư mục dùng chung có tên là File Server được lưu trên SER3.

– Thư mục Backup File Server được lưu trên SER4, để đề phòng trường hợp SER3 chết.

– Trên DC1 cũng có thư mục File Server dùng để lưu Root (có thể đặt tên khác).

– Trên DC2 cũng có thư mục Backup File Server dùng để lưu Backup Root (có thể đặt tên khác).

2. Các bước thực hiện :

2A. Tạo Root :

– Tạo thư mục File Server trên SER3 và Backup File Server trên SER4. Share 2 thư mục trên.

– Trên DC1 tạo thư mục File Server và Backup File Server trên DC2.

– Trên DC1, mở Distributed File System, chọn New Root.– Chọn nhom4.com (tức là chọn tên domain). Chọn Next


– Tại ô server name, ta sẽ trỏ đến DC1 (vì DC1 làm Root). Ta gõ vào DC1.nhom4.com, sau đó chọn Next để đến bước kế tiếp.


– Trong ô Root name, bạn đặt tên cho Root (có thể gõ bất cứ gì bạn muốn). Ở đây tôi gõ là File Server.

– Sau này, các client muốn truy cập vào để lấy dữ liệu, thì phải gõ là \\nhom4.com\File Server.

– Chọn Next để đến bước kế tiếp.


– Bước này, ta phải trỏ về thư mục tên File Server trên DC1 mà ta đã tạo ra lúc đầu.


2B. Tạo Root Target :

– Ở bước này, ta sẽ tạo Root Target, tức là tạo một Root dự phòng cho DC1 trỏ đến DC2. Nếu DC1 chết thì vẫn còn DC2. Và đường dẫn \\nhom4.com\File Server vẫn hoạt động bình thường, nếu không tạo Root Target thì khi DC1 chết, đường dẫn \\nhom4.com\File Server cũng không còn tác dụng.

– Cũng trên DC1, trong cửa sổ Distributed File System, ta click phải vào \\nhom4.com\File Server. Chọn New Root Target.


– Trỏ đến DC2.nhom4.com, sau đó chọn Next để đến bước kế tiếp.


– Trong bước này, ta chỉ đến thư mục Backup File Server đã tạo trước trên DC2, mục đích để dự phòng cho root chính trên DC1 (DC1 có thư mục File Server).


2C. Tạo Link cho Root :

– Mục đích tạo link là để trỏ đường dẫn \\nhom4.com\File Server đến máy SER3 làm chức năng file server. (Trên SER3 có thư mục File Server, chứa tất cả dữ liệu của công ty)

– Trên DC1, click phải vào \\nhom4.com\File Server, chọn New Link


– Tại ô Link name, đặt tên cho link (ở đây tôi đặt là File Server. Tại ô Path to target, trỏ đến thư mục chứa dữ liệu trên SER3 (thư mục tên File Server)


2D. Tạo Target cho Root Link :

– Mục đích của bước này, là ta trỏ Root Link đến SER4, đề phòng trường hợp SER3 chết, ta vẫn không bị mất dữ liệu, và các client vẫn truy cập được File Server bình thường.

– Sau khi tạo Link ở bước trên, ta sẽ nhìn thấy link name tên File Server, click phải vào, chọn New Target


– Ta trỏ đến thư mục Backup File Server trên SER4.


5. Cấu hình Replication :

– Mục đích của việc này là để cho dữ liệu được lưu trên SER3 và SER4 đồng bộ với nhau.

– Trên DC1, click vào \\nhom4.com\File System, chọn Configure Replication


– Cấu hình như sau :


– Chọn Ring, rồi chọn Finish


– Tiếp theo, ta click phải vào File Server, chọn Configure Replication. Sau đó tiến hành cấu hình như các bước trên.Advertisements

About Terri

System Administrator @Netpower Datacenter

Posted on 07.11.2010, in Technical Articles, Windows and tagged , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: