DHCP relay agent trên windows server 2003

I. GIỚI THIỆU :

– DHCP Relay Agent là bộ trung chuyển DHCP Discover (hoặc DHCP Request) đến DHCP Server.

– DHCP Relay Agent cho phép forward các truy vấn của DHCP Client đến DHCP server và trả lại IP cho Clients (làm nhiệm vụ như Proxy)

– Trong trường hợp DHCP Client và DHCP Server không nằm cùng Subnet và được kết nối qua bộ định tuyến (Router) thì cần phải có giải pháp cho phép truy vấn từ DHCP Client vượt qua router để đến DHCP Server.

– DHCP Relay Agent (tác nhân chuyển tiếp DHCP) được dùng cho mục đích này. DHCP Relay Agent là một thực thể trung gian cho phép chuyển tiếp (Relay) các DHCP Discover (hoặc DHCP Request), mà thường bị chặn ở ngay router, từ DHCP Client đến DHCP Server.

II. THIẾT LẬP DHCP RELAY AGENT SERVER :

1. DHCP Relay Agent trong hệ thống mạng có 2 subnet :

1A. Bước 1 – lập mô hình :

– Hệ thống mạng bao gồm :

 • Một DHCP Server, có IP là 192.168.1.1, nối với Switch 1. Có nhiệm vụ cấp IP động cho 2 subnet A và B. Quản lý 2 scope là 192.168.1.x và 10.10.10x
 • Các client ở subnet A được cấp IP trong dãy 192.168.1.x
 • Một DHCP Relay, có 2 card mạng, card mạng thứ 1 có IP là 192.168.1.2 nối với Switch 1 ( nối với subnet A). Card mạng thứ 2 có IP là 10.10.10.1 nối với Switch 2 (nối với subnet B).
 • Các client ở subnet B được cấp IP trong dãy 10.10.10.x

1B. Bước 2 – cấu hình :

* Trên DHCP Server

– Ta chỉ cần cấu hình 2 scope.

– Trong phần Scope option của Scope dành cho subnet A ta cấu hình mục thêm 003Router192.168.1.2 ( địa chỉ của DHCP Relay) .

* Trên DHCP Relay Agent :

– Ta cần Enable Routing and Remote Access :

 • Start/ Program/ Administrator Tool/ Rounting and Remote AccessClick phải vào tên máy, chọn Configure and Enable Routing and Remote Access
 • Chọn Next, chọn Custom Configuration, chọn tiếp LAN Routing. Chọn Next làm các bước tiếp theo, sau đó click Finish để hoàn thành.

– Chọn IP Routing / General/ Click phải chọn New Routing Protocol/

– Trong New Routing Protocol chọn DHCP Relay Agent

– Chọn DHCP Relay Agent/ Click phải chọn New Interface.

– Chọn card mạng nối với subnet muốn cấp, ở đây là card mạng nối với Switch 2

– Tiếp theo, click phải vào DHCP Relay Agent, chọn Propertives.

– Tại ô Server address, gõ IP của DHCP Server. Chọn OK để hoàn thành.

2. DHCP Relay Agent trong hệ thống mạng có 3 subnet :

2A. Bước 1 – lập mô hình :

– Hệ thống mạng bao gồm :

 • Một DHCP Server, có IP là 192.168.1.1, nối với Switch 1. Có nhiệm vụ cấp IP động cho 3 subnet A, B và C. Quản lý 3 scope là 192.168.1.x, 10.10.10x và 172.16.16.x
 • DHCP Relay 1, có 2 card mạng, card mạng thứ 1 có IP là 192.168.1.2 nối với Switch 1 ( nối với subnet A). Card mạng thứ 2 có IP là 10.10.10.1 nối với Switch 2 (nối với subnet B).
 • DHCP Relay 2, có 2 card mạng, card mạng thứ 1 có IP là 10.10.10.2 nối với Switch 2 ( nối với subnet B). Card mạng thứ 2 có IP là 172.16.16.1 nối với Switch 3 (nối với subnet ).
 • Các client ở subnet A được cấp IP trong dãy 192.168.1.x
 • Các client ở subnet B được cấp IP trong dãy 10.10.10.x
 • Các client ở subnet C được cấp IP trong dãy 172.16.16.x

2B. Bước 2 – cấu hình :

* Trên DHCP Server

– Ta chỉ cần cấu hình 3 scope.

– Trong phần Scope option của Scope dành cho subnet A ta cấu hình mục thêm 003Router192.168.1.2 ( địa chỉ của DHCP Relay 1) .

– Trong phần Scope option của Scope dành cho subnet B ta cấu hình mục thêm 003Router10.10.10.2 ( địa chỉ của DHCP Relay 2) .

* Trên DHCP Relay Agent :

– Cấu hình trên 2 máy chạy DHCP Relay Agent 1 và DHCP Relay Agent 1 cũng giống như cách cấu hình DHCP Relay Agent trong hệ thống mạng có 2 subnet ở trên.

– Bên cạnh đó, ta cần phải cấu hình trong mục Static Routes. Cách cấu hình thì ta xem lại bài Routing.

Advertisements

About Terri

System Administrator @Netpower Datacenter

Posted on 10.10.2010, in Technical Articles, Windows and tagged , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: