Mạng căn bản 6 – Một số khái niệm

I. HALF-DUPLEX:

– Trong cùng thời điểm chỉ có truyền hoặc nhận. Được định nghĩa trong chuẩn 802.3 Ethernet, sử dụng 1 cặp dây với tín hiệu số được chuyển trên cả hai hướng trên sợi dây đó.

– Sử dụng giao thức CSMA/CD để ngăn cản collisions và cho phép chuyển lại nếu như collision xảy ra. Mặc định là mạng 10BaseT – nhưng tối đa chỉ khỏang 10-40%, tức là từ 3-4Mbps.

II. FULL-DEPLEX:

– Truyền và nhận xảy ra cùng thời điểm trong kênh truyền. Sử dụng 2 cặp dây thay vì dùng 1 cặp dây như Half duplex.

– Full duplex sử dụng point-to-point connection giữa transmitter device và receiver device. Điều này có nghĩa rằng Full duplex truyền dữ liệu nhanh hơn Half duplex, và bởi vì dữ liệu truyền được gởi trên cặp dây khác với dữ liệu nhận nên không có collision xảy ra.

III. UNICAST – MULTICAST – BRODACAST:

– Unicast:

  • Đây là một khái niệm chỉ sự trao đổi thông tin trong đó thông tin được gửi từ một điểm này đến một điểm khác. Có nghĩa là chỉ có một người gửi và một người nhận.
  • Các ứng dụng sử dụng chế độ Unicast, như: http, smtp, telnet, ftp…  Và các ứng dụng này có sử dụng giao thức TCP, đây là một giao thức truyền tin tin cậy

– Multicast:

  • Multicast dùng để chỉ chế độ trao đổi thông tin, trong đó thông tin được gửi từ một điểm tới một tập các điểm khác còn lại, tức là một nguồn và nhiều đích
  • Nhiều không có nghĩa là tất cả .

– Broadcast:

  • Broadcast là khái niệm chỉ chế độ trao đổi thông tin, trong đó thông tin được gửi từ một máy tới tất cả  các máy khác trong mạng.
  • Được dùng khi muốn gửi cùng một bản tin tới tất cả các máy tính khác trong mạng LAN. Ví dụ địa chỉ IP: 192.168.10.255/24 là một địa chỉ Broadcast tới mạng 192.168.10.0/24.

IV. BROADCAST DOMAIN:

– Gọi là miền quảng bá, nó là một vùng trong đó thông tin được gửi tới tất cả các thiết bị được kết nối.

– Một Broadcast domain có thể gồm nhiều Collision domain.

V. COLLISION DOMAIN:

– Collison domain (vùng xung đột): là vùng mà các gói dữ liệu có thể đụng độ với nhau khi truyền trên mạng LAN Ethernet.

– Collison (xung đột), có thể xảy ra trong trường hợp, tại cùng một thời điểm có 2 thiết bị cùng gởi dữ liệu. (trong môi trường hub).

– Trong mạng LAN, khi một gói tin được gởi đến hub/repeater sẽ forward đến tất cả các cổng khác. Trong khi switch sẽ chi nhỏ các vùng xung đột (mỗi cổng của switch là 1 collsion domain), gói tuin gởi đến switch sẽ được forward đến đúng cổng cần đến.

– Collisions có thể truyền qua hub, repeaters

– Collisions sẽ bị chặn bởi switche, routers, or bridges

Advertisements

About Terri

System Administrator @Netpower Datacenter

Posted on 05.01.2009, in Basic & Networking, Technical Articles and tagged , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: