Mạng căn bản 4 – So sánh OSI và TCP/IP

I. MÔ HÌNH SO SÁNH :

II. NHỮNG ĐIỂM GIỐNG NHAU :

– Cả 2 đều có mô hình phân lớp.

– Đều có lớp Application, mặc dù các dịch vụ ở mỗi lớp khác nhau.

– Đều có lớp Trasport và Network. Sử dụng kỹ thuật chuyển packet.

III. NHỮNG ĐIỂM KHÁC NHAU :

– Mô hình TCP/IP kết hợp lớp Presentation và Secssion vào trong lớp Application.

– Mô hình TCP/IP kết hợp lớp Data-link và Physical vào trong một lớp.

– Giao thức TCP/IP được chuẩn hóa và sử dụng phổ biến trên thế giới.

Advertisements

About Terri

System Administrator @Netpower Datacenter

Posted on 03.01.2009, in Basic & Networking, Technical Articles and tagged , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: